Luet parhaillaan
Aito yhteistyö on alueiden voimavara

Aito yhteistyö on alueiden voimavara

Avatar photo

(Julkaistu ensimmäisen kerran Uudenkaupungin Sanomissa ”Täst Vinkkelist” -kolumnina 19.3.2022)

Olemme eläneet pitkään hyvin erikoista ja turvatonta aikaa. Ensin meitä kuritti korona, joka tosin ei ole vieläkään helpottanut. Nyt ajatuksemme ovat Ukrainan tilanteessa. Seuraamme, jopa pelonsekaisin tuntein, Venäjän järkyttävää hyökkäystä Ukrainaan ja mietimme, mitä siitä seuraa.

Toisaalta olemme saaneet nähdä, miten nopeasti Eurooppa on yhtenäisesti ja päättäväisesti toiminut rauhan ja ihmisyyden puolesta. EU näytti voimansa niin, että tunnemme olevamme osa Eurooppaa, joka toimii yhdessä.

Yhteistyö, suvaitsevaisuus ja yhteisvastuu ovat ne opit, mitkä tästä ajasta on syytä muistaa. Myös hyvinvointialueiden rakentamisessa tarvitaan vahvaa ja rakentavaa poliitikkojen, puolueiden ja kuntien yhteistyötä. Muistetaan siis sanonta: ”Kaikki ihmistyö on yhteistyötä.” (Eemil Setälä 1864-1935)

Miten toimia jatkossa, kun yli puolet kuntien palveluista ja budjetista siirtyy hyvinvointialueille? Tarvitaan kuntien välistä avointa ja aitoa yhteistyötä. Kunnat tarvitsevat toisiaan jatkossa yhä enemmän. On mietittävä, miten vahvistaa lähialuetta, seutukuntaa, tekemällä asioita yhdessä ja kehittämällä uusia toimintamalleja.

Esimerkiksi Turku ja sen kehyskunnat Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio ja Rusko tiivistävät yhteistyötä perustamalla kuntayhtymän. Turun kaupunkiseutu haluaa tuottaa helpommin saavutettavia palveluita kustannustehokkaammin. Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi koulutuksen järjestämisessä, työllisyyspalveluissa, asumisessa, matkailussa, elinkeinopalveluissa ja osaavan työvoiman löytämisessä.

Turun kaupunkiseudun malli, on yksi tapa tehdä yhteistyötä kuntien välillä. Tuskinpa hyvään yhteistyöhön välttämättä kovin byrokraattista organisaatiota tarvitaan. Pääasia on tehdä yhteistyötä kullakin alueella sopivasti, joustavasti ja tehokkaasti.

Suunnitelmallinen ja rakentava yhteistyö kuntien välillä lisää avointa keskusteluilmapiiriä, rohkeutta luoda uutta ja kehittää vanhaa. Kuntien omat vahvuudet tulevat paremmin esiin. Parhaimmillaan asukkaiden, yrittäjien ja päättäjien usko tulevaan vahvistuu ja alueen kiinnostavuus ja elinvoima kasvaa.

Yhteistyössä pätevät samat lainalaisuudet kuin viestinnässä: avoimuus, suvaitsevaisuus, kuunteleminen, tavoitteellisuus ja osallistaminen. Parhaat toimintamallit saadaan aikaan, kun eri tahot yhdistävät voimansa. Kun kaikki saavat vaikuttaa, voi syntyä yllättäviä ratkaisuja. Kannustan rohkeisiin avauksiin.

 
Lue kommenteja (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© iTello Oy - All rights reserved. - Tietosuojaseloste