Luet parhaillaan
Aito dialogi vie eteenpäin

Aito dialogi vie eteenpäin

Avatar photo

”Dialogi on hyvää vuoropuhelua ja yhdessä ajattelua” sanotaan. Antiikin filosofit, kuten Aristoteles ja Platon laativat kirjoituksiaan dialogiseen muotoon, jossa useampi ottaa kantaa keskustelussa olevaan asiaan.

Käymmekö aitoa ja todellista dialogia?

Puhumme usein dialogista, kun kehitämme uutta, viestimme työyhteisössä tai jalkautamme strategioita. Käymmekö aitoa ja todellista dialogia, vai jääkö se sanahelinäks? Kuulemmeko innostuneen työkaverin tai tiimin jäsenen uusia ideoita ja ajatuksia aidosti? Vai ovatko omat toimintatapamme ja ajatuksemme ylivertaisia? Emmekö ole seuranneet kehitystä? Syntyykö pelko oman aseman puolesta? Alammeko silloin vahvistaa omaa asemaamme monologilla, ikään kuin kilpailemalla kisassa, jota ei ole. Näin ollen dialogi, rakentava keskustelu, ei voi toimia. Kehitystä ei tapahdu, työkaveri tai tiimin jäsen turhautuu ja väsyy. Yhteisö alkaa voida huonosti.

Kaikki organisaatiot ja yhteisöt haluavat, että ne voivat hyvin.

Kaikki organisaatiot ja yhteisöt haluavat, että ne voivat hyvin, ovat tehokkaita ja arvostavat jokaista jäsentään. Aito dialogi on yksi parhaista keinoista saavuttaa hyvää tulosta kaikille.  Dialogi vaatii hyvää kuuntelutaitoa, rakentavaa keskustelua ja aitoa halua viedä organisaatiota tai yhteisöä kohti samaa maalia yhdessä sovituilla toimintamalleilla. Näin ei synny tarpeetonta kilpailuasemaa ja yhteisön jäsenet voivat luottaa toisiinsa. Pitää kuitenkin muistaa, että luottamus ansaitaan teoilla, ei pelkillä sanoilla.

Toimimmeko rakentavasti kuuntelemalla ja arvostamalla toisiamme.

Kannustankin kaikkia miettimään omaa tapaansa toimia ja viestiä organisaatioissa ja yhteisöissä. Toimimmeko rakentavasti kuuntelemalla ja arvostamalla toisiamme aidosti ja ymmärtämällä sen, että opimme toinen toisiltamme riippumatta siitä, minkä ikäisiä olemme tai missä asemassa toimimme. Avoimuus ja positiivinen asenne auttaa ja vie aina eteenpäin.

Lue kommenteja (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© iTello Oy - All rights reserved. - Tietosuojaseloste